Projekat “DIANA PALACE”

  • Lokacija:
  • - Sremska Mitrovica, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake I slabe struje kompletnog objekta
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • - Razvodne table
  • - Unutrašnja rasveta objekta