Projekat “EAST SIDE”

  • Lokacija:
  • - Beograd, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • – Elektroenergetske instalacije jake i slabe struje kompletnog objekta
  • - Razvodne table
  • - Unutrašnja i spoljašnja rasveta objekta