Projekat “HUTCHINSON”

  • Lokacija:
  • - Ruma, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje kompletnog pogona
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • - Unutrašnja i spoljašnja rasveta objekata