Projekat – Hotel Maestral ,Resort & Casino

  • Lokacija:
  • Pržno, Sveti Stefan, Crna Gora
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje
  • - Unutrašnja i spoljašnja rasveta objekata