Most na Savi Ruma-Šabac

  • Lokacija:
  • - Ruma-Šabac, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije struje
  • - Instalacije slabe struje
  • - Elektroenergetski razvodni ormani