Projekat “OKOV”

  • Lokacija:
  • - Novi Sad, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake I slabe struje kompletnog objekta
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • - Razvodne table
  • - Unutrašnja rasveta objekta