Projekat “PASENT HOME”

  • Lokacija:
  • - Novi Sad, Srbija
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje kompletnog objekta
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • - Unutrašnja i spoljašnja rasveta objekata