Projekat “Porto Montenegro” – Hotel Regant

  • Lokacije:
  • - Tivat , Crna Gora
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje kompletnog kompleksa
  • - Sabirnički razvod Hotela
  • - Elektroenergetski i ATS razvodni ormani celog kompleksa
  • - Rešenje i implementacija Dizel Električnih generatora
  • - Unutrašnja i spoljašnja dekorativna rasveta