Projekat “PUPINOVA PALATA”

  • Lokacija:
  • - Novi Sad, Srbija
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje
  • Vrsta radova:
  • - Elektroenergetske instalacije jake struje
  • - Elektroenergetski razvodni ormani
  • - Kablovski regali
  • - Unutrašnja rasveta objekta